Saturday, September 30, 2023

චිත්‍රපට විචාරයඑක චිත්‍රපටයක් තිබ්බා. එහි කරත්තයක් පසු පස ලන්තෑරුමක් බැඳලා තියනවා. රාත්‍රියේ කරත්තය කඳු මාර්ගයක යනවා. කරත්තය දෙපසට වැනෙනෙවා. ලන්තෑරුම  හෙල්ලෙනෙවා, එහි එළිය අඩු වැඩි වෙනවා. කැමරාවත් වැනෙනෙවා. මේ දර්ශනය විනාඩි 8 විතර තියනවා. චිත්‍රපටය තිරගත වූ මුල් දවසේම  සිනමා විචාරකයෝ මේ චිත්‍රපටයේ මේ කොටස ගැන විශිෂ්ඨ ලෙස අදහස් දක්වලා තිබ්බා. එක් උගත් විචාරකයෙක් කිව්වේ මෙයින් සංකේතවත් වන්නේ ජීවිතයේ අනිත්‍යතාව​. කරත්තය , ලන්තෑරුම ඒ සමග සෙලවන කැමරා දර්ශනය තුලින් ජීවිතයේ නිසරු බව අනිත්‍යතාව මූර්තිමත් වනවා කිව්වා. ඔහුගේ මතය සනාථ කරන්න ථේරවාද හා මහායාන බුදු දහම හරහා කරුණු පෙන්නුවා.

තවත් විචාරකයෙක් කිව්වේ මේ දර්ශනය පෙන්වන්නේ මිනිස් මනස, මිනිස් මනසේ චංචල බව ; ලන්තෑරුම දෙපසට වැනීම​, ඒ සමග කැමරාව චංචල වීම නිරූපනය කලේ  චංචල මිනිස් මනස බව කිව්වා. ඔහු දාර්ශනික ෂෝපන්හවර් ගේ අදහස් ඒ වගේම මනස පිලිබඳ ස්පිනෝසාගේ අදහස් තම ලිපියේ සඳහන් කලා. මීට අමතරව දීප්තිත් මේ චිත්‍රපටය ගැන දේශනයක් කලා මහජන පුස්තකාලයේ. එහිදී ඔහු කිව්වේ  ආශාව මිය ගිය සමාජයක හැඩතල මේ ආලෝකය වෙනස් වෙන දර්ශන සෙලවීම මගින් මූර්තිමත් වෙනවා කියලා.  කරත්තය පදවන්නේ සංකේත පියා කියලත් කිව්වා. ඔහු  ඩෙරීඩා , ජිජැක් මෙන්ම කිස්ලොව්ස්කි ගේ අදහසුත් කැටි කරලා අගනා දේශනයක් කලා.

අවසානයේදී විචාරකයන් සමග චිත්‍රපටය නැරඹූ අය මේ විශිෂ්ඨ දර්ශනය පිලිබඳව චිත්‍රපට අධ්‍යක්‍ෂකවරයාගෙන් ඇසුවා. ඔහු කිව්වේ මෙයයි. : 

" එදා අඳුරු රාත්‍රියක් , වැසිබර ගතිය තිබ්බා, අවට පරිසරය තුල අමුතු මූසල ගතියක් තිබ්බා. මීදුමත් පිරිලා. අපි තීරණය කලා කඳු මාර්ගයක යන කරත්තයේ දර්ශනය ගන්න​. කරත්තය පසුපස ලන්තෑරුමක් එල්ලුවා. දැන් කරත්තය යනවා. ඒත් අකරතැබ්බයක් කැමරාමන් හොයාගන්න නෑ. අමාරුවෙන් කැමරාමන්ව හොයලා සෙට් එකට ගෙනාවා.අපේ කැමරාමන් හොර පොට් එකකට ගිහින් කුදාර් වෙන්න ගහලා හිටියේ. මූ කාලකන්නියා වෙරි පිටින් කැමරාව හොල්ල හොල්ල දර්ශනය ෂූට් කරනවා. වේසිගේ පුතා එක සැරයක් කැමරාව එක්ක වැටෙන්නත් ගියා. කැමරා එක කුඩු උනා නම්  ආපහු  ෆිල්ම්  කරලත් කපෝතියි. මොකද චිත්‍රාගාරයෙන් කුලියට ගත්ත එකනේ. කොහොම හරි මූ වෙරි මරගාතේ කරත්තේ දර්ශනය ෂූට් කරා. ඔය දර්ශනේ ඉවර කරපු ගමන් මම ඌ ලඟට ගිහින් කැමරා එක උදුරගෙන ඌට කනට එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ලයිට් අල්ලන කොල්ලෙක්ට කැමරා එක දීලා ඌ ලව්වා තමයි  චිත්‍රපටයේ ඉතුරු ඔක්කොම ටික ෂූට් කලේ. මම එඩිටර් මල්ලිට කිව්වා ඔය කැමරාව හෙල්ලි හෙල්ලි ගත්ත කරත්තේ කෑල්ල අයින් කරන්න කියලා. එඩිටරයට ඒක අමතක වෙලා ඒ දර්ශනය ඉතුරු කරලා".
Friday, September 29, 2023

CheChe was petrified and startled when he and his team were cornered by the US-backed Bolivian forces. Following the attacks the team members died and they were about to shoot at him. Wounded Che shouted  "Do not shoot! I am Che Guevara and I am worth more to you alive than dead" Then they arrested him and produced him before the main CIA operative. The  CIA operative treated him nicely addressed Che as " Commander"  and reported Che's capture to the HQ.  After a while, an order came from the HQ. The decision was to terminate Che. When the  CIA operative implied the HQ decision to Che, he turned white. Then the  CIA operative wanted to take a pic with him and Che gave his consent.  After his photo was taken Che was shot by a Bolivian soldier.   He died with dignity. Che was a  controversial character and after his death, he was eulogized as a model revolutionary.  According to  Hunt ( 2008),  Che firmly believed that significant political and social change could not occur without armed struggle.  According to some historians, Che supervised the torture and execution of untold thousands of Cubans without trial. However, over the years  Che’s image has transcended as a revolutionary martyr and sometimes he has been depicted as Jesus. Wednesday, September 27, 2023

Long Tall Sally

 I woke up with a headache and it was due to last night's heavy boozing. I did not touch alcohol for nearly two months. But yesterday was a disaster. I could not resist when Filemo came to meet me with a few bottles of shining Jack Daniels. We swam in alcohol. Although old Filemo is an old fart I enjoyed his company. He is a great storyteller.

Although I was drunk, I did not do coke. After I came from rehab, I was determined not to do drugs and pills. I have been sober for six months now. I had that self-control. Indeed, I am proud of myself. My destructive days have gone. I will never step into my dreaded past. My downfall occurred when I messed up my last movie. It’s a long story and I was fooled by Marina – a middle-aged former Russian actress.

 Filemo smoked a joint and told me old Hollywood stories about John Wayne. He told me that John Wayne never liked Clint Eastwood. I think it was a battle between two alfa males. John Wayne refused to work with Eastwood, was it due to any underlying jealousy? who knows?  Filemo said Wayne was uneasy with the less overtly heroic image of Eastwood. He mentioned a few incidents associated with his assumption. His stories were very convincing.

After midnight Felemo went calling a cab. I was alone. I wanted to have some sleep and went to bed. I could not sleep for more than four hours. A pounding headache woke me up.  I am still confused. My head is heavy, and I cannot think properly. I drank a glass of water. What is next?  I was thinking. I needed a shower. I walked to the bathroom with my heavy head.  When hot water touched my body, I felt much easier. I always believed in water therapy.

After twenty minutes of showering, I felt refreshed. The time is half past ten in the morning and the outside temperature was 8C. Winter in New York is not very brutal compared to other places. However, Central Park, Brooklyn Bridge, the Statue of Liberty, and the Empire State Building were blanketed in snow. I see no beauty in the snow. It brings me bad memories from St. Petersburg. Moreover, my last movie and Marina.

I am an assistant film director from Hollywood. I worked hard to please directors and producers. While working in Hollywood I was able to gain a lot of experience. One time I worked with Francis Ford Coppola, and I was checking the cast and crew for one of his movies. There was no shame in being an assistant director. Even Alfred Hitchcock was an assistant director. I was doing all aspects of set design and script editing.

My life was drastically changed after I met Mr. Shimon Horovitz. He is a rich man and a movie admirer. It's important to know that American Jews like Mr.  Horovitz. built Hollywood and there are many stories about them. Carl Laemmle and Adolph Zukor were some of the founders of key Hollywood studios.

Horovitz is a good man. He came from West Los Angeles. Although he was eager to assimilate as an American, he never forgot his Jewish heritage.

Old man Horovitz played a pivotal role in the last few years of my life. I met him accidentally in LA. But I was able to connect with him. I convinced him to produce a movie as an investment venture. I had a good script and an acquaintance in the film industry.  Horovitz agreed to put money into our movie. Hence, he became my godfather. Thanks to Horovitz I met his niece, Sally. She is a beauty and a sex bomb. Also, she is intelligent and trustworthy. I was attracted to Sally. We became very much connected. Anyhow, the old man Horovitz did not know that I was fucking his niece. We kept our private secrets from him.

I loved Sally as well as my wife Indian wife Harshita. Sally gave me good sex and confidence. My legal wife Harshita gave me love, affection, and intimacy. I needed both in my life. It's very difficult to handle two women at the same time. I am still struggling and trying to make things satisfactory.

Can a man love two women?  I think it's possible. One Psychologist stated that the man may be able to emotionally commit and attach himself to two women at the same time. This very idea convinced me when I saw Doctor Zhivago. Yuri Zhivago was in love with his wife Tonya and his mistress Lara. Was he an immoral man? I don’t think so. Doctor Zhivago’s error was (according to the revolutionary Strelnikov) that he tried to enjoy private life during the times of revolution. Private life was dead and private sentiments were against the concept of revolution. Anyhow I did not like the character Strelnikov aka Pasha Antipov. He was a man who was cynical and breeds unhappiness like most of the revolutionaries. They were against love and affection. They need blood and terror. These men have personality disorders, and they bring terror and destruction to society.

Sally was a perfect fit for me. I met her three days ago at the Garden City Hotel in Long Island. She jumped on me and we kissed each other for more than half an hour. I liked French kisses. I tasted her tongue. Passionately I kissed her neck and softly bit her ears. My hand touched her boobs, and she removed her bra. When my lips touched her long red nipples she lay down. My tongue lightly draws circles around her nipple. She liked my gentle licking and sucking. While my mouth was focused on her nipple, I used my hand to gently squeeze her breast at the same time. I flicked her nipple with the tip of my tongue. She was writhing and moaning with pleasure. She liked rough-breast play. Therefore, I bit her nipple.  Sally is a woman who is capable of nipple orgasm. While I was sucking her nipples, she had a powerful climax. Now I wanted to focus on other erogenous zones. I kissed her belly and put my tongue into her belly button.

Sally loved having her labia licked. Then I did clockwise and counterclockwise circles around her glans clitoris with my tongue. She started pushing her hips into my face. Oral sex is fabulous. It is driven by love and lust. It brings more intimacy between us.  “fellatio” is not a sin.  I believe that there is no sexual immorality in oral sex. There are poetic references to oral sex in the bible. The Song of Solomon describes oral sex. Song of Solomon is a love story between Solomon and his bride which celebrates their love together.

Flicking the clit with my tongue gave Sally extra sensation. I started lightly sucking on her clit between strokes. Penetration from the tongue made her excited. Sally likes facesitting. I said, "Sit on my face baby ". We changed positions. She sat on my face. I started licking her pussy and it triggered her second climax.  Now the payback time for Sally.

She stood up and gently liked my erect penis. Then slowly and gently begins to run her fingers over it. Sally’s blow job gave me pleasure. What a wonderful feeling it was. However, I did not want to ejaculate. I removed my penis from her mouth and started kissing her.  Sally talks dirty during foreplay which my wife never did. Her dirty talk excited me. Now I need a penetration. My penis slowly and firmly went inside her vagina. I recalled the words of Lt. Col. Frank Slade. “You expand the woman’s legs then you find the passport to heaven. Indeed, it was a celestial feeling for me.

My pelvic thrust made her expand her legs more.  I am now deeply inside her. I love you, Sally, I softly whispered into her ear. She needed more sex, therefore I had to control my ejaculation. I don’t want to be called a premature ejaculator. With my strenuous work, she achieved a pleasurable release of sexual tension. She achieved vaginal orgasm several times. After a long copulation, both of us became tired.

Are you satisfied? I asked Sally.

“Yes baby as always” she replied with a kiss. Now she was sleeping on my chest, and I started gently stroking her golden hair. We had a good time and a nice relaxation. My time was limited. I had to meet a few friends. I kissed Sally and said goodbye.  Old man Horovitz’s niece made my day.

I was sinking deep in my thoughts about Sally. But I must get ready to meet Horovitz. I am embarrassed and feel ashamed to meet him. I owe him many explanations. What went wrong with the move and how did it consume a large amount of his money and eventually produce no results? I hate Marina who dragged me into this mess. She was an opportunist and a manipulator.  She wrecked my plan of making a good Russian gangster movie and making some money for my producer.  I don’t know what to say to him. I am guilty as hell. 


(From Pulp Vision by Ruwan M Jayatunge ) Tuesday, September 26, 2023

අළුත් ආණ්ඩුව
මම කොලඹ තියන ගෙදර විවේකයෙන් හිටියේ. එක පාරටම ගෙදර අයන් ගේට් එකට පිරිසක් තඩිබානවා. මම ස්විච් එක ප්‍රෙස් කරලා ගේට් එක ඇරියා. රතු කමිස ඇඳ ගත්ත ෆයිල් අතේ තියාගත්ත පිරිසක් . "ගේට්ටු ඇරලා තියන්ඩ ඕනේ"  රැලේ නායකයා වගේ කෙනා සද්දෙන් කිව්වා. "ගේට් එක ඇරලා තියන්න බෑ බල්ලා එලියට දුවනවා. කාර් එක පරිස්සම් නෑ " මම කිව්වේ කට්ටිය දෙස හොඳින් බලන ගමින්. එහෙම කියලා හරියන්නේ නෑ ; දැන් නීතිය හැම ගෙදරකම ගේට්ටු ඇරල තියන එක​.  ප්‍රතිගාමියෝ හැංගිලා ඉන්නවා නම් උන්ව අල්ල ගන්න ඕනේ " රැලේ නායකයා කියනවා. 

මට මිනිහව ටිකක් නෝට් උනා. ඉස්සර නුගේගොඩ මිනිහා ත්‍රී වීල් එකක් එලෙව්වා. මුල් කාලයේ යූ.එන්.පී සපෝටර් කෙනෙක්. දැන් ජවිපෙ ප්‍රාදේශීය නායකයෙක්. මිනිහා මගේ අළුත් කාර් එක දිහා බැළුවා. " මේ වාහනය සඳුදට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලයට ගේන්ඩ ඕනේ. එතන අපේ සහෝදරෙක් ඇති. අපි ඔක්කොම ලක්‍ෂරි වාහන රෙජිස්ටර් කරනවා"

ඒ කතාවට මට ටිකක් අප්සෙට් ගියා. මුං මගේ අළුත් කාර් එක පවරා ගන්න යනව වත්ද ? මට මතක් උනා 1988 කාලේ මගේ යාළුවෙක් ගේ මාමා කෙනෙක් ගේ ලාන්සර් බොක්ස් එක සහෝදරවරු බලෙන් අරගෙන ගිය කතාව​. රැලේ නායකයා කතා කරගෙන යන කොට මිනිහගේ ගෝලයෝ අතේ තියන කැමරා වලින් ගෙදර සහ වත්තේ පින්තූර ගන්නවා. 

"අපිට ගෙදර ඉන්න අයගේ හැඳුනුම්පත් දෙන්ඩ" නායකයා මට අණක් දුන්නා. මම හිතුවේ හැඳුනුම්පත් එකතු කරගෙන යයි කියලා. මොනවා කරන්නද මම පවුලේ අයගේ අයි.ඩී මිනිහගේ අතට දුන්නා. මිනිහා ඒක ෆයිල් එකක් අතේ තියාගෙන හිටපු රැවුල වවගෙන හිටපු එකෙක් ගේ අතට දුන්නා. මෑන් අයි.ඩී වල විස්තර කොලයක ලියාගන්නවා. මුන් ටික යනව නම් හොඳයි කියලා මට හිතුනා. ඒත් යන පාටක් නෑ.

 " ගෙදර කාමර කීයක් තියනවද ? නායකයා ඇහුවා. කාමර හයක් තියනවා මම කිව්වේ ටිකක් හිමීට. " ගෙදර ඉන්නේ හතර දෙනයි , කාමර හයක් මොකටද? රැලේ නායකයා මගෙන් ඇහුවේ සද්ද දමලා. එතකොට මිනිහත් එක්ක හිටපු සෙට් එක මා දිහා බැලුවේ හොරාට විදුලිය ගත්ත එකෙක් දිහා බලනවා  වගේ. 

 "නායක සහෝදරයා තීරණයක් අරගෙන තියනවා වැඩිපුර කාමර තියන ගෙවල් වලට නිවාස රහිත පවුල් යොමු කරන්න. ඒ නිසා ලබන සුමානේ අපේ සහෝදරයෙක් එයි. වැඩිපුර තියන කාමර දෙක  නිවාස අමාත්‍යාංශය පවර ගන්නවා " හිටපු ත්‍රීවීල්කාරයා කියාගෙන යනවා. 

මල කෙලියක් නේ යකෝ මේක මට හිතුනා. මට  Doctor Zhivago ෆිල්ම් එක මතක් උනා. මුං අපේ ගේ අස්සට කොහෙවත් යන පවුල් දෙකක් ඔබන්න යනවා. එතකොට බාත්‍ රූම් ඔක්කොම හවුලේ පාචිච්චි කරන්න වෙයි. වයිෆුයි දුවයි නම් මේකට කොහොමත් කැමති වෙන එකක් නෑ. මේ මොන මරාලයක් ද ? 

කට්ටිය විස්තර අරගෙන ගියා. මම  ගේට්ටුවේ ස්ලයිඩිං දොර වහන්නේ නැතිව ගෙදරට ඇවිත් දොර වහ ගත්තා. කෙලින්ම කතා කලේ කුරුඳුවත්ත පොලිසියේ ඕ.අයි.සීට. මිනිහා මගේ යාලුවෙක්. මම ඕ.අයි.සීට ඔක්කොම විස්තර කිව්වා. මගේ විස්තර අහගෙන ඉඳලා ඕ.අයි.සී කටහඞ අඩු කරලා මෙහෙම කියනවා

. " මටත් දැන් කිසිම බලයක් නෑ. අපේ පොලිසියට රතු කොමිසාර් කෙනෙක් කියලා ඉස්සර මහරගම එළවළු බක්කියක් කරගෙන හිටපු එකෙක් දාලා. පොලිසියේ ඔක්කොම නියෝග යන්නේ ඌ හරහා. මේ යක්කු මොන පිස්සුවක් කෙලිනවද මම දන්නේ නෑ. මොනවටවත් විරුද්ධ වෙන්න යන්න එපා. අර ප්‍රතිගාමී  පනත හරහා ඕන කෙනෙක්ව අත් අඩංගුවට අරගෙන විලච්චිය පැත්තේ කෑම්ප් එකකට යවනවා. ඒ නිසා බලාගෙන" මෙහෙම කියලා  ඕ.අයි.සී ෆෝන් එක තිබ්බා. 

මොන මරාලයක් ද මේ කියලා මම කල්පනා කලා. ඉන්ටනෙට් කපලා, බඩු ගන්න සමුපකාරේ පෝලිමට යන්න ඕනේ, මොන ජීවිතද මේ ? මට හිතුනා. මට සම්පත්ව මතක් උනා. මිනිහා මොනවා උනත් හොඳ මිනිහා. ජෙන්ට්ල්මන්. මිනිහා තමයි අළුත් ආණ්ඩුවේ ආරක්‍ෂක ලේකම්. මම සම්පත් ගේ මොබයිල් එකට කතා කලා. ගත්තේ වෙන කෙනෙක්. මම මගේ නම කිව්වා. මට සම්පත්ට කතා කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. එතකොට එහා කොනෙන් කියනවා "ආරක්‍ෂක ලේකම් සහෝදරයා ඉන්නේ මීටිමක​. අවශ්‍යතාවය ලියලා අමාත්‍යංශයට එවන්ඩ පිලිතුරක් සතියක් ඇතුලත එයි කියලා. ඒකත් හබක්.  

පිට රටකට පැන ගන්නවත් තියනව නම්. ඒත් පාස්පෝට් ඔක්කොම අවලංගු කරලාලු. නව රජය යටතේ අළුතින් පාස්පෝට් වලට ඇප්ලයි කරන්න ඕනෙලු. ඒත් පාස්පෝට් දෙන්නේ නිර්දේශ මත පමණයිලු. දැන් මොනා කරන්නද ? එක්කෝ වහ කන්න ඕනේ නැත්නම් මුන් ගේ මේ ක්‍රමයට අනුගත වෙන්න ඕනේ 


Saturday, September 23, 2023

The Psychology of Shoplifting

 


Shoplifting is considered a form of theft and is subject to prosecution. Some shoplifters suffer from impulse control disorder and have difficulty resisting the temptation to shoplift.  These shoplifters are not impoverished and not economically disadvantaged groups. They have unwanted and intrusive thoughts about stealing from others. They are unable to resist urges even though these behaviors are disruptive to themselves and their environment and cause distress to others. Despite the deleterious effects of shoplifting these individuals engage in such acts. Often they are obsessed” with stealing and thinking about it. They have unplanned reactions to either internal or external stimuli without regard for negative consequences. Most of these shoplifters are in the obsessive-compulsive spectrum.  These behaviors are characterized by persistent and recurrent maladaptive patterns of shoplifting behavior with stereotyped fashion.  Often they have impaired control over mental activities. They have poor coping abilities with tendencies toward antisocial behavior.  Some researchers speculate that addiction to shoplifting may stem from problems with serotonin production.  Childhood trauma, Depression, Traumatic brain injury (TBI), and Bipolar Affective Disorder could precipitate impulsive shoplifting behaviors.  Treatments for pathological shoplifting include pharmacologic and behavioral interventions. Cognitive-behavioral therapy CBT with motivational enhancement techniques, and EMDR  have also been used to treat pathological shoplifting. 

Ruwan M Jayatunge M.D. 

Tuesday, September 19, 2023

බලය ලැබුනහොත් මාලිමාව පරයා සීනුව හඞ නගාවිද ?
මෑතකදී ජාතික ජන බලවේගයයේ  ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්‍ය, ආචාර්‍ය හරිනි අමරසූරිය ගෙන් විශ්ව විද්‍යාල නවක වධය පිලිබඳ ඇයගේ ස්ථාවරය විමසමින් මහාචාර්‍ය හරේන්ද්‍ර සිල්වා, මහාචාර්‍ය සුජීව අමරසේන​, මහාචාර්‍ය සිරි හෙට්ටිගේ, මහාචාර්‍ය හිරාන් අමරසේකර සහ පුරවැසි මාධ්‍යවේදියෙකු වන අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ හරහා ප්‍රශ්න​ ඇයට යොමු කලෙමි. එහෙත් ඇය නිහඞ වූවා මිස ජවිපෙ විසින් කාලයක් පුරා විශ්ව විද්‍යාල වල පවත්වාගෙන ගිය වධය පිලිබඳ අදහස් දැක්වීම නොකලාය​. (අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ උපකල්පනය කරන පරිදි මෙම ප්‍රශ්නයට පිලිතුරක් දීමට ඇයට ජවිපෙ දේශපාලන මණ්ඩලය අවසර නොදී තිබේ). එය සත්‍යක් නම් හරිනි අමරසූරිය යනු එක්තරා ආකාරයක රූකඩයකි. ඇයට ඉහලින් ඇයව පාළනය කිරීමට අදිසි නූල් තිබේ. 

මීට සති කීපයකට උඩදී යම් ලෙසකින් මාලිමාව බලයට ආවහොත් ඔබලා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ජවිපෙ මතවාදයන් ද නැතහොත් නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් ද කියා මා ජාතික ජන බලවේගයේ සිටින හිටපු ගුවන් හමුදා නිලධාරී සම්පත් තුයියකොන්ත ගෙන් ඇසුවෙමි. මුලින්ම ඔහු කියුවේ මාලිමාවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය කියවන ලෙසටය​. 1977 සිට මිනිසුන් එජාපයේ / ශ්‍රීලනිප ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන නම් සුරංගනා කතා කියවා තිබේ. දේශපාලන පක්‍ෂ මහ පොලවේ කරන දේශපාලනය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශ වලට වඩා වෙනස් ය​. එම නිසා මම තව දුරටත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන නොව ඔවුන් ගේ අනාගත භූමික ක්‍රියා මාර්ග ඇසුවෙමි. එහිදී ඔහු සාමාන්‍ය ජවිපෙ පාක්‍ෂිකයන් දේශපාලන  වශයෙන් සංවේදී ප්‍රශ්න ඇසීමේදී දක්වන කෝපය සහ අවලාද නැගීම (ෆ්ලැට් න්‍යය) මත සම්පත් තුයියකොන්ත පිලිතුරු කිසිවක් නොදී ලිස්සා ගියේය​. 

හරිනිලා, සම්පත් තුයියකොන්තලා ජවිපෙ වෙත ලබා දෙන ප්‍රජාත්න්ත්‍රවාදී මුහුණුවර නරක නැත​. එහෙත් එය අව්‍යාජ විය යුතුය​. මීට ඉහතදී ජවිපෙ විසින් මධ්‍යම පාන්තික ජනතාව ගේ ආකර්ෂණය පක්‍ෂයට ලබා ගනු වස් ඉහල මධ්‍යම පන්තික,  බටහිර ලෝකයට විවෘත වූ ඉංග්‍රීසි භාෂනයේ හැකියාව තියන සුසිල් සිරිවර්ධන , විරාජ්  ප්‍රනාන්දු සුනිලා අබේසේකර  වැන්නවුන් එකතු කර ගත්හ​. එහෙත් අවශ්‍ය කාරිය කරගත් පසු ඔවුන්ට සී.අයි.ඒ ලේබලය ගසා පක්‍ෂයෙන් නෙරපා දැමූහ. මේ නිසා අනාගතයේදී හරිනි අමරසූරියට, සම්පත් තුයියකොන්ත ඇතුළු මාලිමාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කොටස් වල​ට සුසිල් සිරිවර්ධනට සුනිලා අබේසේකරට අත්වූ ඉරණම අත්වේද කියා සැකයක් ද තිබේ. 

රාජපක්‍ෂවාදය තුල තිබූ දූෂණය , නාස්තිය සහ සම්පත් අව භාවිතය පිලිබඳ තිබූ කළකිරීම් නිසා මිනිසුන් හට නව දේශපාලන ක්‍රමයක් අවශ්‍ය විය​. වියතුන් සහ මහ ජනතාව තොරන් බැඳ කරළියට ගෙනා ගෝටා වැඩ බැරි ටාසන් කෙනෙකු වූ නිසා ජනතාව විසින් ඔහුව පළවා හරින ලදි. මේ නිසා සෑම විටම ගැලවුම්කරුවෙක් දියසේන කුමාරයෙක් අපේක්‍ෂා කරන ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව මාලිමාව වෙත යොමු වූහ​. මාලිමාවේ හරිනි අමරසූරිය / සම්පත් තුයියකොන්ත වැනි චරිත නිසා ජවිපෙ විසින් මීට ඉහතදී මුදා හරින ලද ෆැෂිස්ට්වාදය නොව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අනවතරයෙන් මාලිමාව තුල ක්‍රියාත්මක වන බව තවමත් මිනිසුන් සිතති. එහෙත් බලය ලැබුනු පසු  මාලිමාව පරයා සීනුව හඞ නගාවිද යන බිය ජනතාව තුල තිබේ. 

බලය අතේ තිබෙන විට ජවිපෙ සෑම විටම ක්‍රියාත්මක වූයේ ෆැෂිස්ට්වාදය මතය​. ලාල් කාන්තලා තවමත් 88-89 කාලයේ කරන ලද ඝාතන සහ මහජන දේපළ විනාශ කිරීම් පිලිබඳව ආඩම්බරයෙන් කතා කරති. ටිල්වින් ලා තවමත් මාක්ස්වාදය මිස ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ප්‍රායෝගික ආර්ථික දේශාපාලන ප්‍රතිපත්ති භාවිතය ගැන නොසිතති. මේ නිසා යම් ලෙසකින් මාලිමාවට බලය ලැබුනහොත් හරිනිලා / සම්පත් ලා ඉවත් කොට ජවිපෙ දැඩි මතධාරීන් කරළියට එමේ සම්භාවිතාව අවතක්සේරු කල නොහැක​. ඒ අනුව ජවිපෙ විවේචකයන් ශාරීරිකව ඝාතනය කිරීම , විරුද්ධවාදීන් කඳවුරු වලට ගාල් කිරීම රතු කොමිසාර්ලා හරහා සියළු ආයතන පාළනය​, ප්‍රජාතාන්ත්‍රික අයිතිවාසිකම් කප්පාදුව මෙන් පොල්පොට් ක්‍රමයක් ස්ථාපිත වේද යන බිය මිනිසුන් තුල ඇත​. මේ නිසා මෙතෙක් රට පාළනය කල දේශපාලකයන් ගේ හොරකම් දූෂණය නිසා හිඟමනට වැටී සිටින මිනිසුන්ට තම පණ කෙන්ද දේශාපාලනිකව බලය ලත් ඝාතකයන් ගෙන් බේරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියකටද මුහුණ දීමට සිදු වේ නම් එය ශ්‍රී ලංකාව  මුහුණ දෙන තවත් ජාතික ව්‍යසනයකි. 

Communication with Extraterrestrial Intelligence
There are extraterrestrial life forms in the universe. We cannot deny that. Aliens have many forms; some are highly advanced, technologically, spiritually, and transcendently. Perhaps they know about our existence. For them, we are a very primitive, destructive, and savage species killing each other and heading toward self-obliteration. They observe our uncompassionate dubious predatory behavior. They have nothing to gain or learn from us. When you walk in the woods, you see a rotting carcass full of worms. What is your reaction? you don't touch it or disturb or disrupt the worm colony. You don't make an attempt to communicate with worms. You move away. The highly developed aliens are doing the same thing. Sometimes they are among us but they are not talking to humans. They might be talking to dolphins or whales. Although we have the Hubble Space Telescope and James Webb Space Telescope, we cannot see their spaceships or their detect their habitable zones. Because our technology is still primitive. It's like a crow making an attempt to see distant starlight.  

(From Pulp Vision - Ruwan M Jayatunge - Medical Doctor / Aurhour and Associate Professor) 
Thursday, September 14, 2023

Rio Sagaarox ගේ ජාතිවාදී බොරු

 


Rio Sagaarox  මුහුණු පොතේ තම නියම නමින් නොසිටින අතර මෙම චායාරූපයද ඔහුගේ නොවන බව මම අනුමාන කරමි. (Face book link ;  https://www.facebook.com/rio.sagaarox) ඔහු නිතරම සිංහල දෙමල ජාතිවාදී ගැටුම් ඉතිහාසයේදී අතිශයෝක්තියෙන් බොරු ලියන බව මට පෙනී ගොස් තිබේ. මේ මෑතකදී ඔහු මුහුණු පොතේ සඳහන් කල කරුණකි. 

 Rio Sagaarox මෙසේ ලියයි. ..... 1983 කළු ජූලියේදී රෝහල්වල සිටි දෙමළ රෝගීන්ට පහර දී මරා දමන ලදී - ඇතැමුන් ඇඳේ දිගෑදී සිටියදීම ඔවුන්ගේ උගුරුදඬු කපා දමා තිබුණි. ...... 

ඔහු මේ ලියන්නේ බොරුවක් බව මම කීවෙමි.  1983 කළු ජූලිය පිලිබඳ සාක්‍ෂි සහිතව Sri Lanka: The arrogance of power : myths, decadence & murder Hardcover පොත ලියූ රාජන් හූල්වත් එවැනි සිදුවීම් සඳහන් නොකරයි. ඔහු සඳහන් කරන්නේ ජාතික රෝහලේදී එක් තරුණ හෙදියක් ත්‍රස්තවාදී සැකකාර ද්‍රවිඩ තරුණයෙකුට ගසා තිබූ සේලයින් බෝතලය ගැලවූ බවත් ඉන් පසු වියපත් හෙදියක් පැමින ඇය  බැණ වැදී යලි සේලයින් බෝතලය ද්‍රවිඩ තරුණයාට ගැසූ බවත් ය​. මම ගෙන් මෙම රෝහල් වලදී මරා දැමූ උගුරු දඞු කපන ලද රෝගියාගේ නම / රෝහල ; වාට්ටුව​/ එම වාට්ටුව භාර වෛද්‍යවරයා / දිනය සඳහන් කරන්න කීවෙමි. ඔහු නිරුත්තරය.

1983 කළු ජූලියේදී ද්‍රවිඩ ජනයාට සිදුවූ හිංසන මා විසින් මගේ Shell Shock to Palali Syndrome පොතේ ලියා තිබේ. ඒ සිදුවීම සත්‍ය ඒවාය​. එහෙත් මෙලෙස අන්තවාදීන් ගේ උවමනාවට සහ ඔවුන් ගේ මුදල් වලට බොරු ලිවීම මා අනුමත නොකරමි. අපට තව දුරටත් සිංහල දෙමල ජාතිවාදී යුද්ධයක් අවශ්‍ය නැත​. අසත්‍ය ලිවීමෙන් ඔහු කරන්නේ ජාතික සංහිදියාවට අර්ථයකි. 


Wednesday, September 13, 2023

මේවා දේවාරූඩවීම්ද ? විඝටන ආබාධද ?විඝටන ආබාධ (Dissociative Disorders) සාමාන්‍යයෙන් පැන නගින්නේ කම්පන සහගත, ක්‍ෂිතිමය හෝ මානසික වශයෙන් වේදනාකාරී සිදුවීම් වලට ප්‍රතික්‍රියාවක් ලෙසටය​. මතක ශක්තිය නැතිවීමේ සිට විසන්ධි වූ පුද්ගල අනන්‍යතාවයන් සමහරක් විට මෙම රෝගී තත්වයේදී දැකිය හැක​. තවද ළමා වියේදී සිදු වූ කම්පන සහගත සිදුවීම් සහ /හෝ අපයෝජනයන් පසුකාලීනව විඝටන ආබාධ ඇති කල හැකිය​. (ළමා වියේදී කායික හා ලිංගික අපයෝජනවලට ලක් වූ පුද්ගලයින්ට විසංයෝජන අනන්‍යතා ආබාධ ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි බව පෙනී යයි). මෙම මානසික රෝගී තත්වයේදී සිතුවිලි, අනන්‍යතාවය, විඥානය සහ මතකය අතර විසන්ධි වීම සහ රෝගියා යථාර්ථයෙන් ඉවත්ව යාම නිරීක්‍ෂණය කල හැකිය​. චිත්තවේගීය හිරිවැටීම, ස්වයං අනන්‍යතාවය පිළිබඳ හැඟීමක් නොමැතිකම, විස්මෘතිය හෙවත් මතකය නැතිව යාම​,මනෝභාවයේ හදිසි සහ අනපේක්‍ෂිත මාරුවීම්, ලෝකය විකෘති වී හෝ සැබෑ නොවන බවක් දැනීම​, අනන්‍යතා ව්‍යාකූලත්වය, විඝටන ආබාධවල ලක්‍ෂණයන් වෙති .මෙම රෝගීන් සමහරක් විට දේවාරූඩය​, වෙනත් නොතේරුම් සහිත විකාරසහගත බසකින් කතා කිරීම , වෙනස් අනන්‍යතා දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක පැවැත්ම මෙහිදී දැකිය හැකිය​. බොහෝ විට පුද්ගලයාට තමන් ගේම හැසිරීම රූපවාහිනියේ සිදුවීම් නරඹන්නාක් මෙන්  දැනී යයි. ඔහු තම පාලනයෙන් ගිලිහී ඇත​.  මෙම රෝගීන් අතර සියදිවි නසාගැනීමේ අවදානමද තිබේ.  

විඝටන ආබාධවල බොහෝ ලක්ෂණ පුද්ගලයෙකුගේ සංස්කෘතික පසුබිමට බලපෑම් කළ හැකිය. බොහෝ පසුගාමී සමාජ වල විඝටන ආබාධ වලින් පෙලෙන රෝගීන් දෙවියන් සමග සන්නිවේදනය  කරන පුද්ගලයන් බව සලකා වන්දනා මාන කරති. මෙම රෝගීන් ආරූඩ වීම​, විකාර සහගත ලෙස සාස්තර කීම​, අන්‍යන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම කල අවස්ථා වාර්තා වෙයි.  ඇතැමෙකුට දේව​/ හොල්මන් /  ආත්ම වැහෙන බවක් දැනීම සහ එම චර්‍යාවන් පසුව  බැතිමතුන් එකතු වීමත් සමග තත්වාරෝපනය වීම මෙහිදී දැකිය හැක​. තත්වාරෝපනයන් සිදුවූ විටදී රෝගීන් තමන්ට අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවකදී ආරූඩයට පත් වෙති. 

විඝටන ආබාධ සඳහා ප්රතිකාර කිරීම බොහෝ විට මනෝ චිකිත්සාව සහ ඖෂධ ඇතුළත් වේ. ප්‍රතිකාර මගින්  මගින් මිනිසුන්ට විඝටන ක්රියාවලිය සහ රෝග ලක්ෂණ පාලනය කිරීමට උපකාර කළ හැකිය. චිකිත්සාවේ පරමාර්ථය වන්නේ අනන්‍යතාවයේ විවිධ අංග ඒකාබද්ධ කිරීමට උපකාර කිරීමයි.

Ruwan M Jayatunge (Medical Doctor / Author / Associate Professor) 
Tuesday, September 12, 2023

Marxism and Buddhism

  The two scholars who wrote on the comparisons between Marxism and Buddhism were Dr. B. R. Ambedkar and Dr. Victor Gunasekara of Queensland University Australia. Dr. Ambedkar saw very few similarities between Marxism and Buddhism. In 1956 Dr. Ambedkar stated that the Buddha and Karl Marx made attempts to establish a society where all human beings would be equal and both strive for the same end of a just and happy society.   

Dr. Victor Gunasekara in his scientific article "Marxism in a Buddhist Perspective" states that Marx wrote extensively on religion but not on Buddhism which he did not really encounter. As Dr. Victor Gunasekara points out both Marxism and Buddhism are humanistic philosophies. Both Marxism and Buddhism are philosophies of action. Because of their different perspectives on humanism, the action that Marx recommended is social and political. The Buddha points to a higher ideal and to a more fundamental kind of happiness. 

The Buddha and Marx analyzed human experiences and social problems. Both addressed the vicissitudes of life. Buddha was focused on existential challenges and Marx's focus was economic challenges. Marx does not address human society on an experiential level. Buddha knew that life causes suffering and anguish irrespective of the social context. Marx did not believe in the notion of karma, rebirth, and existential awakening. 

Karl Marx wrote the Communist Manifesto in 1848 explaining how religion affected society and how it was an institution that was not actually necessary to exist. Marx thought that religion was contagious in society. He believed that religion was a tool of the ruling class to maintain power and reproduce inequality. However, Marx had a different opinion about Buddhism.  Karl Marx and Friedrich Engels were able to gather diminutive information about Buddhism via some articles which were published by Nietzsche and Arthur Schopenhauer. Marx considered Buddhism as a philosophy rather than a religion.   

Marx was a staunch opponent of celestial belief and declined the existence of the divine and the spiritual worlds.  A  different interpretation of Marx's atheism is given by Erich Fromm. In his Marx's Concept of Man (1961) Erich Fromm writes: Marx's atheism is the most advanced form of rational mysticism. Marx's atheism is based on rationalism, not mysticism. Similarly, the Buddha did not lay the foundation of his religion either on god, or on soul, or anything supernatural. Buddhism does not appeal to a creator god. The Buddha and Marx deny the existence of an eternal, essential, and absolute soul.  He denied the existence of a divine being or God. Therefore, both Buddhism and Marxism deny the existence of a creator, God, or the existence of an eternal soul. 

Karl Marx understood the basic non-theistic teachings of Buddhism through his friend Karl Koppen - a Young Hegelian who had a profound knowledge of Buddhism. Ironically Marx was not a man of faith, he was a secular humanist. Marx saw how the ruling class used religion as a tool to continue their exploitation of the working class. He thought that religion misinterpreted the true human condition. Marx believed that religion fundamentally misled humanity allowing mass exploitation. He knew that Buddhism was not a theistic religion. Marx respected  Buddhism, and proofs are seen in his 1854 letter.  In his letter to Antoinette Philips, Karl Marx mentioned the Buddhist meditative technique. Marx saw Buddhism as a form of Brahmanical rationalism. Like Friedrich Nietzsche, he must have thought that Buddhism was a nihilistic religion. 

Karl Marx's Das Kapital is a critical analysis of capitalism and its practical economic application. The central driving force of capitalism, according to Marx, was the exploitation and alienation of labor. He believed that  Capitalism was a progressive historical stage that would eventually be followed by socialism. He believed in the dynamics of social change.  The world passes through alternating cycles of evolution and dissolution. According to Buddhism, everything changes in nature and nothing remains static in society. Change and impermanence are the cornerstones of Buddhist teachings. 

Marx believed in human equality. The Buddha was one of the first thinkers in history to teach the doctrine of human equality. For the Buddha, all men are one in that they belong to one species. According to Buddhism, all individuals are equal in the most profound sense. Both were advocates for equality in society and suggested pragmatic ways to transform society. 

Marx showed how economic factors affect society. He indicated how economic factors fully govern social relationships. The Buddha discussed economic concepts and recognized the major economic problems of the state. The Buddha spoke of poverty as being “suffering in the world. The Buddha’s reflection on economics can be identified in the Cakkavatti Sihanada Sutta. 

Marx did not seem to be against democracy. Marx was an advocate for "representative democracy". In the most profound sense, he was a democratic socialist. Buddhism is a democratic system. Buddha encouraged democratic ideas and admired the democracy of the republican Government of Vajis in the state of Kuru. Buddha further mentioned that until Vajis were following their system, they would not be conquered. Buddha believed in freedom and dignity of the individual with equality before the law.

Karl Marx considered capitalism to be a historically specific mode of production in which capital has become the dominant mode of production. He further argues that historical development is significantly shaped by the conflict between social groups or classes over the ownership and control of the means of production and reproduction. Buddhism explains human society like any other phenomenon that changes constantly. The Buddha knew society certainly had its weak links. He knew about the social oppression. The Buddha had a profound view of life and society. The Buddha launched his campaign to change society in a non-violent method. The Buddha's aim was to create a harmonious society by reforming the individual.

Marx was a critique of capitalism and its shortcomings. He saw capitalism as a crucial and decadent economic system.   He advocates oppressed workers to overthrow the owners and take control of the means of production, creating a classless society. In order to achieve this goal he suggests " Revolution"  and justifies violence. Buddha knew that the economic aspect of a community profoundly affects its other aspects. Buddha saw hunger as the most severe of all illnesses.  From a Buddhist economic perspective, work is regarded as a pure mindful activity that brings economic advancement and social harmony.  Buddhist teachings strongly oppose the use of violence. 

Buddha views life in terms of cause and effect. Karl Marx views life in terms of economic connections and for him, human nature is no more than what is made by "social relations". The Buddha analyzes human problems at the most fundamental and mental level. The Buddha in Cakkavattisihanada Sutta states that poverty is the cause of immoral behavior, such as theft, falsehood, violence, hatred, and cruelty, behavior which often results in crime. Buddhism emphasizes that it is the duty of the government to see to the needs of the people and to strive to liquidate poverty.

Marx says man's nature is a totality of needs and drive. He writes about instincts to act in order to satisfy "needs" for external objectives. The Buddha describes natural human drives and cravings. Buddha's teachings offer a grand insight into the nature of reality including practical aspects of mundane life. The Buddha analyzed the human mind and mental phenomena. However, Marx does not go deep into the human mind. 

Buddhism is not opposed to the accumulation of wealth – which is earned in an honest way. Marx is against private capital accumulation. Marx wrote, “Accumulation of wealth at one pole is at the same time accumulation of misery, the agony of toil, slavery, ignorance, brutality, mental degradation, at the opposite pole.” Acquisition of wealth by unlawful means is not accepted in Buddhism.   

Marx emphasized mainly the economic aspects of life. Hence he missed an important dimension of human existence which is the spiritual aspect.  He was more based on scientism. Marx's dialectical philosophy does not speak on inner connection with oneself, others, the universe, nature, and transcendent affairs. He elucidated the meaning and purpose of life, love, respect, peace, compassion, hope, and peace in economic terms. Buddhism is interested in man's spiritual journey. The Buddha focused on achieving a state of inner peace and wisdom.     

Buddhism and Marxism unanimously agree that life is unsatisfactory and it needs remedial measures. The Buddha stated the inherent unsatisfactoriness of life, its pain discontentment, annoyance, restlessness, and suffering. For Buddha, a basic unsatisfactoriness pervades in all forms of existence. Marx stated that under capitalism, people suffer and labor is something inhuman, and dehumanizing. He saw their poor living conditions and their alienation. To end human suffering Buddhism proposed virtous actions with spiritual remedies and Marx emphasized drastic and radical economic changes. 

The Buddha and Marax were geared toward the alleviation of human suffering. Both parties had aims to liberate individuals from a world of pain and suffering. According to Marx capitalism was the aetiology of suffering.  The Buddha highlighted craving or attachment as the root cause of suffering.  The Buddha answered the central problem of human suffering and its ending whereas Marx addressed a limited area of human suffering which is mainly the mundane economic life.  The Buddha's focus was based on the ontological nature of suffering and Marx's focus was its historical construction.  

Marx indicated external forces associated with human suffering, whereas The Buddha highlighted internal forces. Marx wanted to liberate humans from oppressive economic and material situations, whereas The Buddha wanted to liberate humans from their true nature of universal suffering.  Unlike  Buddha  Marx did not emphasize the pervasive existential and ontological nature of suffering. According to Marx human suffering is mainly caused by class exploitation in the capitalistic system. 

In 1844, Marx wrote: "To develop in greater spiritual freedom, a people must break their bondage to their bodily needs.  The Buddha spoke about the awakening of spiritual enhancement and its progress toward spiritual liberation. To end suffering Buddha proposed extinguishing the illusion of self and its attendant desires, cravings, and attachments. The remedy that Marx proposed was the creation of a classless Communist society.    

For Marx liberation was not a mental act. For him, it was an attempt by the masses to expect social transformation. As Marx elucidated human liberation" is an organic whole of proletarian political liberation, economic liberation, and social liberation.  He hardly touches on spiritual liberation. The Buddhist path to liberation is described in the Noble Eightfold Path: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration.  

Marx justified using violence to overthrow an economic system of exploitation, but the Buddha renounced violence.  Buddhism dealt with self-conception and  Marx was interested in the social nature of people.  Buddhism has a stable ethical base and s  Marxism lacks a stable ethical base. 

Marx profoundly wrote about a sophisticated political philosophy. The Buddha's political philosophy was rationalistic, humanistic, and democratic. The Buddhist political philosophy is a moral philosophy and it is based on the notion that “human life is precious, endowed with freedom and opportunity. The Buddha highlighted good governance and its virtues. 

Buddhism touches on the deep aspects of the universal human experience, and Marxism touches only on the mundane aspects.  Unlike Buddhism, Marxism has a very shallow experiential level. Marxism is a system of socioeconomic analysis, whereas Buddhism is an analysis of the fact of human suffering and the ultimately dissatisfying character of human life. Marx's emphasis was mainly based on class conflict;conflict between the two most significant social groups: working-class people and the owners of businesses, the capitalist class.  

The Buddha spoke about the internal mental conflicts of an individual rather than society.  Buddhism has profound insights into the human condition. The Buddha expressed the human condition in realistic terms describing its transitory, ephemeral, and fleeting nature. Marx saw human nature that is composed of "tendencies", "drives", "essential powers", and "instincts" to act in order to satisfy "needs" for external objectives.   

Buddha addressed existential challenges and Marx was limited to economic challenges. For Marx, the human potential was limited but for Buddha, the human potential was exceptional and limitless. In evaluating human behavior the Buddha went into depth, but Marx just touched the surface and used dialectical materialism as the philosophy of science. According to Marx, humans are primarily physical, bodily creatures. Buddhism believes that human beings have the potential to achieve supreme growth promotion. 

There is no evidence that Marx and Freud knew each other personally or had a direct influence on one another. However, Marx was familiar with Ivan Pavlv's work as well as he had read Lev Vygotsky and Alexander Luria's writings.  Marx never wrote a full-length treatise on the human psyche. The Buddha analyzed human psychology, emotion, cognition, behavior, and motivation

In Marxian economics, private ownership of the means of production would be replaced by collective ownership, first under socialism and then under communism. In the final stage of human development, social classes and class struggle would no longer exist.  The economy is characterized by collective ownership of capital: property is owned by the State, production levels are determined by the State via advanced planning mechanisms rather than supply and demand, and prices are regulated and controlled. Buddhist economics is based on the right livelihood and it integrates sustainability, equity, and compassion. It's a selfish harmonious effort in group living without any exploitations.

Although Marxism and Buddhism are fundamentally different ideologies there are some common elements in Buddhism and Marxism. We identify the revolutionary spirit of the Buddha and Marx. Both identified maladies associated with human life and both had sincere attempts to make it better.  

(by Ruwan M Jayatunge; Medical Doctor / Author / Associate Professor ) 
Monday, September 11, 2023

මහා විහාරයේ අයියා

 

 මේ ඉන්නේ අපි මහා විහාරයේ කියමින් ගේම ඉල්ලන කැළනිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්‍යවරයෙකු වන අරුණ කීර්ති ගමගේ ය​. ඔබ බුදුදහම ගැන ලිපියක් හෝ පොතක් ලියන්නේ නම් බුද්ධාගම පිලිබඳ පොල්මං අයිතිය තිබෙන මේ අයියාගෙන් අවසර ගත යුතුය​. මා විසින් ලියන ලද "Psychological Aspects of Buddhist Jathaka Stories: කෘතිය ඇසුරෙන් දේශනයක් පවත්වමින් සිටියදී මේ අයියා සබයට කඩා පැන බුද්ධාගම පිලිබඳ ලිවීමට මට තිබෙන දැණුම , අයිතිය ආදිය පිලිබඳව ප්‍රශ්න  කලේ සී. අයි. ඩී එකේ හතරවන තට්ටුවේ නිලධාරියෙකු ලෙසටය​. තව පොඩඩකින් මට මේ අයියාගෙන් හෝ අයියාව අන්ධ භක්තියෙන් අදහන බැතිමතෙකු ගෙන් මෛත්‍රී සහගතව පිහි පාරක් කෑමට ඉඩක් තිබුනේය.     


 

The Twin Towers

 Once they stood like giants

Proudly projecting   to the sky 

Elegant and breathtaking

Shining like silver under the sunbeam

After the terrible event that took many lives

Twin Towers are no more

Now they are in ruins

Leaving pain and sorrow in many hearts


Ruwan M Jayatunge 


Sunday, September 10, 2023

ග්‍රීක දර්ශනය
වෛද්‍ය රුවන් එම් ජයතුංග 

ග්‍රීක ශිෂ්ටාචාරය ආරම්භ වූයේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 2000 දී පමණය. ක්‍රිස්තු පූර්ව 1600 වන විට ග්‍රීක ජනතාව ප්‍රධාන නිම්නවල බලකොටු නගර ඉදිකොට තිබුනහ. ග්‍රීසියේ ක්‍රි.පූ. 1200 දී පමණ ට්‍රෝජන් යුද්ධය ඇතුළු යුද්ධ කිහිපයක් ඇති වූ අතර, එය අඳුරු යුගය ලෙස හැඳින්වේ. 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 477 - 431 දී පමණ ග්‍රීසියේ ස්වර්ණමය යුගය ඇතන්ස්හි විය. ස්වර්ණමය යුගයේදී ඇතන්ස් කලාත්මක හා බුද්ධිමය කේන්ඳ්‍රස්ථානයක් විය. මේ කාලයේ ඉතිහාසඥයන් වූ හෙරොඩෝටස් සහ තුසිඩිඩීස්, වෛද්‍ය හිපොක්‍රටීස් සහ දාර්ශනිකයන් වූ ප්ලේටෝ සහ සොක්‍රටීස් වැනි නාට්‍ය රචකයින් වන ඊස්කිලස්, සොෆොක්ලීස් සහ යුරිපිඩීස් සියල්ලෝම ක්‍රි.පූ. 5 වැනි සියවසේ ඇතන්ස්හි ජීවත් වූහ. ඇරිස්ටෝටල්ගේ මරණය ග්‍රීක දර්ශනයේ ස්වර්ණමය යුගයේ අවසානය සනිටුහන් කරයි. 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 334 දී උතුරු මැසිඩෝනියාවේ නායකයා වූ මහා ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රීකයින් යටත් කර ගෙන හෙලනිස්ටික් යුගය ලෙස හැඳින්වෙන යුගය ආරම්භ කළේය. ක්‍රිස්තු පූර්ව 140 දී පමණ රෝමවරුන් මැසිඩෝනියාව සහ ග්‍රීසිය යන දෙකම යටත් කර ගන්නා ලදි.

ඊජිප්තුවේ සහ මෙසපොතේමියාවේ ශිෂ්ටාචාරවල සොයාගැනීම් සහ දැනුම ඔස්සේ ග්‍රීක දර්ශනය පෝෂණය විය. ක්‍රිස්තු පූර්ව පළමු සියවසේදී ග්‍රීක ඉතිහාසඥයෙකු වූ සිසිලියේ ඩයෝඩෝරස් බැබිලෝනියානුවන් දර්ශනවාදයට දක්වන භක්තිය ගැන ප්‍රශංසා කළේය. ඩයෝඩෝරස්ගේ ප්‍රකාශයේ යුක්තිය පෙන්නුම් කරමින්, බැබිලෝනියානු දාර්ශනිකයන් සිටි බවත්, ඔවුන් කියුනිෆෝම් අක්‍ෂර භාවිතයන් තුළ මුල් බැසගත් තාර්කික ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කරමින් ක්‍රමානුකූලව දැනුම අධ්‍යයනය කළ බවත් කියයි.  

පුරාණ ග්‍රීක දර්ශනය ක්‍රිස්තු පූර්ව හත්වන සියවස තරම් ඈතට විහිදේ. මේ කාලය තුල දාර්ශනික සම්ප්‍රදායන් පහක් ආරම්භ විය: එනම් ප්ලැටෝනිස්ට්, ඇරිස්ටෝටලියානු, ස්ටොයික්, එපිකියුරියානු සහ සංශයවාදී. සම්භාව්‍ය ග්‍රීක දර්ශනය ආරම්භ වන්නේ ක්‍රි.පූ. 6 වැනි සියවසේ නැගෙනහිර මධ්‍යධරණී මුහුදේ, මිලේටස් නගරයේ ආදිතම චින්තකයින් සමඟිනි. පුරාණ ග්‍රීක දර්ශනය ක්‍රි.පූ. 6 වැනි සියවසේ බිහි වූ අතර එය හෙලනිස්ටික් යුගය (ක්‍රි.පූ. 323-ක්‍රි.පූ. 30) දක්වා පැවතුණි. 

සංස්කෘතියක හදවතෙහි ඇත්තේ දර්ශනයයි. Philosophia යන ග්‍රීක වචනයේ තේරුම දැනුමට සහ ප්‍රඥාවට ඇති ඇල්ම යන්නයි දර්ශනය "Philo-" යනු ආදරය, සහ "-sophia" යනු ප්රඥාව, එබැවින් "දර්ශනය" යන වචනයේ තේරුම "ප්රඥාවේ ආදරය" යන්නයි. මූලික වශයෙන්, දර්ශනය යනු ලෝකය ගැන සිතීම සහ එයින් අර්ථවත් කිරීමයි.

ග්‍රීක දර්ශනය යනු පුරාණ හෝ ප්‍රෙසොක්‍රටික් සහ සොක්‍රටික් අදහස් සඳහා වන සාමූහික යෙදුමයි. ප්‍රෙසොක්‍රටික්ස් සිට හෙලනිස්ටික් දාර්ශනිකයන් දක්වා පුරාණ ග්‍රීසියේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 585 සිට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 529 දක්වා වර්ධනය වූ දාර්ශනිකයන් සහ දාර්ශනික සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳ පුළුල් හැඳින්වීමක් ඉදිරිපත් කරයි. 

ග්‍රීක දාර්ශනිකයන්ගේ පළමු කණ්ඩායම මිලේසියානු චින්තකයන්ගේ ත්‍රිත්වයකි: තේල්ස්, ඇනක්සිමැන්ඩර් සහ ඇනක්සිමෙන්ස්. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන දායකත්වය වූයේ ස්වභාවික සංසිද්ධි පිළිබඳ ආනුභවික නිරීක්‍ෂණ මත පදනම් වූ න්‍යාය වර්ධනය කිරීම සහ භාවිතයයි. සියලු දේ එක් "ප්‍රාථමික සම්භවයක් හෝ ද්‍රව්‍යයකින්" පැමිණේ යන අදහසට ඔවුන් සියල්ලෝම එකඟ වන බවක් පෙනෙන්නට තිබුණි. තේල්ස් සහ ඔහුගේ ශිෂ්‍යයන් දෙදෙනෙකු වන ඇනක්සිමැන්ඩර් සහ ඇනක්සිමෙන්ස්, මොනිස්ට් මිලේසියානු පාසල සෑදූහ. ඇනක්සිමැන්ඩර් සිතුවේ ජලය පවතින සෑම දෙයකටම පදනම වීමට තරම් විශේෂිත නොවන බවයි. ඒ වෙනුවට, ඔහු සිතුවේ විශ්වයේ මූලික දේ අපෙඉරොන්, අවිනිශ්චිත හෝ අසීමිත බවයි.

පුරාණ ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් කණ්ඩායම් තුනකට වර්ග කළ හැකිය: එනම්  පූර්ව සොක්‍රටික්, සොක්‍රටික් සහ පශ්චාත් සොක්‍රටික්. ප්‍රාග්-සොක්‍රටික් දාර්ශනිකයන් බොහෝ දුරට ස්වභාවික සංසිද්ධි විමර්ශනය කළහ. ඔවුන් විශ්වාස කළේ මිනිසුන් එක් ද්‍රව්‍යයකින් ආරම්භ වූ බව ය. මෙම කණ්ඩායමේ එක් සුප්‍රසිද්ධ දාර්ශනිකයෙකු වූයේ පයිතගරස් ය. පුරාණ ග්‍රීසියේ සොක්‍රටික් දාර්ශනිකයන් වූයේ සොක්‍රටීස්, ප්ලේටෝ සහ ඇරිස්ටෝටල් ය. පශ්චාත්-සොක්‍රටික් දාර්ශනිකයන් විසින් දාර්ශනික පාසල් හතරක් පිහිටුවන ලදී: නරුමවාදය (Cynicism) සංශයවාදය (Skepticism) එපිකියුරනිස්වාදය (Epicureanism) සහ ස්ටොයික්වාදය (Stoicism) පශ්චාත්-සොක්‍රටික් දාර්ශනිකයන් දේශපාලනය වැනි වාර්ගික ප්‍රශ්නවලට වඩා පුද්ගලයා කෙරෙහි අවධානය යොමු කළහ.

වඩාත්ම බලගතු ප්‍රෙසොක්‍රටික් නිකායිකයෙකු වන පර්මෙනිඩීස් වෙනස් වීමේ යථාර්ථය ප්‍රතික්‍ෂේප කිරීමට තරම් දුර ගියේය. සඳෙන් ලැබෙන ආලෝකය සූර්‍යයාගෙන් පැමිණි බව සහ සඳෙහි අවධීන් පැහැදිලි කළ පළමු පුද්ගලයා පර්මෙනිඩීස් ය.

පර්මෙනිඩීස් (ක්‍රි.පූ. 485) දකුණු ඉතාලියේ Elea ජනපදයේ ග්‍රීක දාර්ශනිකයෙකි. ඔහු යථාර්ථය පිළිබඳ දැඩි මොනොස්ටික් දැක්මක් ඉගැන්වූ Eleatic School of philosophy හි නිර්මාතෘවරයා ලෙස හැඳින්වේ. දාර්ශනික ඒකවාදය යනු සියලු සංවේදී ලෝකය එකකි, මූලික ද්‍රව්‍යයක් සහ පැවැත්මක්, නිර්මාණය නොකළ සහ විනාශ කළ නොහැකි බව විශ්වාස කරයි.  

කොලොෆොන්හි සෙනෝෆනීස් (Xenophanes) දාර්ශනික මනසක් තිබූ කවියෙකි. සෙනෝෆනීස් ට අනුව, මිනිසුන්  ශුද්ධ ලියවිලි වලින් දැඩි ලෙස නොමඟ යවා ඇති අතර, ඔහු තම ප්‍රේක්‍ෂකයින් තාර්කිකත්වය මත පදනම් වූ සහ සාම්ප්‍රදායිකව විශ්වාසයන් අඩුවෙන් පදනම් වූ ආගම පිළිබඳ ඉදිරිදර්ශනයක් වෙත යොමු කිරීමට කටයුතු කලේය​. බටහිර බුද්ධිමය සම්ප්‍රදායේ පළමු ඒකදේවවාදියා ඔහු විය හැකි යැයි බොහෝ දෙනා අනුමාන කරති. 

එපිකියුරියන්වරු අභෞතික ස්වරූපයන්, නොසැලෙන චලනයන් සහ අභෞතික ආත්මයන්ගේ පැවැත්ම ස්ථිරව ප්‍රතික්‍ෂේප කළහ. ප්‍රධාන ග්‍රීක එපිකියුරියන්වරුන් දෙදෙනා වූයේ එපිකියුරස් ම (ක්‍රි.පූ. 341-270) සහ ඔහුගේ රෝම ගෝලයෙකු වූ ලුක්‍රේටියස් (ක්‍රි.පූ. 99-55 පමණ) ය. ඉතිහාසය පුරාවටම, එපිකියුරියන්වාදය බොහෝ විට වැරදි ලෙස වටහාගෙන ඇත්තේ ඉතාමත් දරුණු කායික සැප සම්පත්වලට තෘප්තිමත් වීම දේශනා කරන ධර්මයක් ලෙසය. එපිකියුරස් ඔහුගේ මධ්‍යස්ථ ආහාර පුරුදු සහ ඔහුගේ මධ්‍යස්ථභාවය සඳහා ප්‍රසිද්ධ විය. එපිකියුරස් ඇතැම් විට මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කලේද යන සැකය මතුවේ.

 ක්‍රිස්තු පූර්ව 323දී මැසිඩෝනියානු රජු මහා ඇලෙක්සැන්ඩර් රජුගේ මරණය අතර සියවස් තුනක ග්‍රීක ඉතිහාසය. සහ ක්‍රිස්තු පූර්ව 31දී රෝමයේ ඔගස්ටස්ගේ නැගීම. සාමූහිකව හෙලනිස්ටික් යුගය ලෙස හැඳින්වේ හෙලනිස්ටික්  යුගයේ ප්‍රමුඛ පාසල් වූයේ ස්ටොයික, එපිකියුරියන් සහ සංශයවාදීන්‍ ය. 

ක්‍රිස්තු පූර්ව 300 දී පමණ සිටියම් හි සීනෝ සමඟ ඇතන්ස්හි ස්ටොයික්වාදය ආරම්භ විය. ස්ටෝයික් දර්ශනය කේන්ඳ්‍රගත වී ඇත්තේ හෙරක්ලිටස් විසින් වර්ධනය කර ඇති පාරභෞතික මූලධර්මයක් මත ය. ස්ටෝයිකයන් තමන් සොක්‍රටීස්ගේ සැබෑ ගෝලයන් ලෙස සැලකූ අතර, සැකයකින් තොරව, ඔවුන් දර්ශනයේ අරමුණ සහ විෂය පථය පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අදහස නිගමනය කළේ සොක්‍රටික් මූලධර්ම අනුවය.

පයිරෝ ඔෆ් එලිස් (ක්‍රි.පූ 360- ක්‍රි.පූ 270  ) යනු පුරාණ ග්‍රීක සංශයවාදයේ මුල්ම චරිතයයි. සංශයවාදයේ ලකුණ වන්නේ විනිශ්චය අත්හිටුවීමයි. දර්ශනවාදය ප්‍රායෝගික ජීවිතය හා සම්බන්ධ කරගනු ලැබුවේ සමොස්හි පයිතගරස් විසිනි. සොක්‍රටීස්ගේ  විශාලම  දාර්ශනික දායකත්වය වූයේ නිර්වචන (definitions) සෙවීම ආරම්භ කිරීමයි. 

ග්‍රීක දර්ශනයේ එක් ප්‍රධාන කරුණක් වූයේ තර්කයේ සහ විමර්ශනයේ කාර්යභාරයයි. එය තර්කනය අවධාරණය කළ අතර ස්වභාවික ලෝකය අපක්ෂපාතී, තාර්කික නිරීක්ෂණ පිළිබඳ අදහස ඉදිරිපත් කළේය. 

ආදි ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් තර්කය භාවිතා කරමින් ලෝකය අර්ථවත් කිරීමට උත්සහ දැරූහ. ග්‍රීක දර්ශනය හෙලනිස්ටික් යුගය පුරාවටම පැවති අතර පසුව රෝම දර්ශනය දක්වා පරිණාමය විය.  දාර්ශනික තේල්ස් මිලේසියානු දර්ශන පාසලට ආභාෂය ලබා දුන්නේය. බොහෝ විට පළමු බටහිර දාර්ශනිකයා ලෙස සැලකෙන තේල්ස්ගේ සිට ස්ටොයික්ස් සහ සංශයවාදීන් Skeptics දක්වා, පුරාණ ග්‍රීක දර්ශනය බටහිර බුද්ධිමය සම්ප්‍රදායට බෙහෙවින්ම බලපෑවේය. 

පුරාණ ග්‍රීක දාර්ශනිකයන්  පාරභෞතික විද්‍යාව  ( පාරභෞතිකය යනු "ලෝකය සෑදී ඇත්තේ කුමක් ද?" සහ "සියලු යථාර්ථයේ අවසාන පදාර්ථය කුමක්ද?" වැනි ප්‍රශ්න අසන දර්ශනයේ කොටසකි) පිලිබඳව උනන්දු වූහ. පැරණි ග්‍රීකයෝ පෙනෙන" යථාර්ථය (සංසිද්ධිය) යටතේ "සැබෑ" යථාර්ථයක් ((noumenon) ) ඇති බව යෝජනා කළහ. දර්ශනයේ දෙවන අංගයක් වන්නේ ඥානවිද්‍යාවයි. ඥානවිද්‍යාව (Epistemology) යනු දැනුමේ දර්ශනයයි. ඔවුන් අනුභූතිවාදය (empiricism)  - සෑම  දැනුමක්ම එන්නේ ඉන්ඳ්‍රියයන් හරහා යන බව සහ තාර්කිකවාදය ( rationalism ) දැනුම හේතුකාරකයක්, චින්තනයක් බව පවසයි. දර්ශනයේ තුන්වන අංගය වන්නේ ආචාර ධර්ම ය. ආචාර ධර්ම Ethics  යනු හොඳ සහ නරක, හරි සහ වැරදි පිළිබඳ දාර්ශනික අවබෝධයයි 

පුරාණ ග්‍රීක චින්තකයෝ යුක්තිය, ගුණධර්ම, දැනුම සහ සත්‍යය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ගැන විවාද කළහ. ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වූයේ යථාර්ථයේ ස්වභාවය නිවැරදිව විස්තර කිරීමට සහ යථාර්ථය තුළ මිනිසාගේ ස්ථානය තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කිරීමට ය. 

පුරාණ ග්‍රීක දර්ශනයේ කේන්ද්‍රීය අවධානය වූයේ චලනය පිළිබඳ ගැටලුවයි. පුරාණ ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් මිථ්‍යාවන්ගේ පදනම් අභියෝගයට ලක් කළහ. ඔවුන් විශ්වයේ අබිරහස් හෙළි කිරීමට තර්කය සහ හේතුව භාවිතා කළහ. ලෝකය තේරුම් ගැනීමට   ඔවුන් තම බුද්ධිය සහ තර්ක කිරීමේ කුසලතා භාවිතා කරන ලදි.

පුරාණ ග්‍රීසිය විද්‍යාවේ ක්‍ෂේත්‍රයේ බොහෝ වැදගත් චින්තකයින් ද බිහි කළේය. හිපොක්‍රටීස් වෛද්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයට තර්කය යෙදූ අතර රෝගීන් සිය ගණනකගේ තොරතුරු රැස් කළේය. ඔහුගේ වැඩ කටයුතු රෝගය හෝ මරණයට හේතුව කුමක්ද යන්න පිළිබඳ අවබෝධය ඉදිරියට ගෙන යාමට උපකාරී වූ අතර මිනිසුන් අද්භූත හේතූන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමෙන් ඈත් කළේය. 

පුරාණ ග්‍රීක දාර්ශනිකයෝ  බටහිර දර්ශනයට අඩිතාලම දැමූහ. ග්‍රීක දර්ශනයේ අවසානය සනිටුහන් වන්නේ ක්‍රිස්තු වර්‍ෂ හයවන සියවසේ ක්‍රිස්තියානි ධර්මය පැතිරීමෙනි. බටහිර බුද්ධිමය ඉතිහාසය සෑම විටම ආරම්භ වන්නේ පුරාණ ග්‍රීකයන්ගෙනි.  ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් ක්‍රමානුකූල තර්ක සහ තර්කන ක්‍රම දියුණු කළ අතර මෙම ක්‍රම බටහිර දාර්ශනිකයන් සහ විද්‍යාඥයන් විසින් අනුගමනය කර ශෝධනය කරන ලදි. එසේම  අදටත් ගණිතය, විද්‍යාව සහ නීතිය වැනි ක්‍ෂේත්‍රවල ග්‍රීක දාර්ශනිකයන්  හඳුන්වා දුන් ක්‍රමානුකූල තර්ක සහ තර්කන ක්‍රම භාවිතා වේ. ප්ලේටෝ සහ ඇරිස්ටෝටල් වැනි ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් බටහිර දේශපාලන චින්තනයට කල්පවත්නා බලපෑමක් ඇති කළ අතර  රජය සහ දේශපාලන සංවිධානය පිළිබඳ න්‍යායන් වර්ධනය කළහ. තවද ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් බටහිර ආචාර ධර්ම සහ සදාචාර පද්ධති වර්ධනයට බලපෑ  න්‍යායන් වල පෙර ගමන්කරුවන් වූහ​.  


  
 

Find Us On Facebook