Saturday, July 24, 2021

ආදරණීය ඩීන් අයියේ


කීව් නගරයේ ඩීන් අයියා යන්නට ගොසිනි. එහෙත් ඔහු පිලිබඳ ආදරණීය මතකය අප අතර තවමත් තිබේ. 

මට මුලින්ම ඩීන් අයියා මුණ ගැසෙන්නේ 1988 වසරේය​. ඔහුගේ අවංක හිතවත්කමත් , නිර්ව්‍යාජ සිනහවත්, කාරුණික බවත් ඔහු හමුවූ මොහොතේම සිතේ රැඳුනි. ඔහුගේ නිවස ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට නවාතැනක් විය​. ඩීන් අයියා සහ ඔහුගේ රුසියානු බිරිඳ ආගන්තුක සත්කාරයේ නියමුවන් වූහ​.    

ඩීන් අයියා තුල තිබූ හාස්‍යය මට තවමත් මතකය​. අප කීව් නගරය පුරා ඇවිද්දෙමු. එසේම ද්නේපර් නදියේ දූපතක දවස් තුන හතරක් රැඳී සිටියෙමු. ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්  සංවිධානය කල සාද වලදී විනෝද වූයෙමු. ඒවා සියල්ලම දැන් අයත් වන්නේ අතීතයටය​.    

ඩීන් අයියා කීව් නගරයට පැමිනි නවක සිසු සිසුවියන්ට උපකාර කලේය​. එසේම ඇන්ටනෝව් යානා අලුත් වැඩියා කිරීමට කීව් නගරයට ආ ගුවන් හමුදාවේ නිලධාරීන් ද ආපසු ලංකාවට ගියේ  ඩීන් අයියා ගේ නිවසේ සංග්‍රහ විඳීමෙන් පසුවය​.  ඩීන් අයියා ගේ ආගන්තුක සත්කාරය පිලිබඳව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නියමුවෙකු වූ මෙල්වින් කුරුකුලසූරිය වරක් මා සමග ප්‍රසාද මතකයන් සමග මා සමග කතා කලේය​.   

බිරිඳගේ මරණයත් සමග ඩීන් අයියා ගේ සෞඛ්‍යය පිරිහෙන්නට විය​. එහෙත් ඩීන් අයියා  මේතරම් ඉක්මනින් අප හැර යයි කියා අප නොසිතුවෙමු. ඩීන් අයියා ජීවිතයෙන් සමු ගත්තද ඔහු අපගේ හදවත් තුල තවමත් ජීවත් වෙයි.  

Thursday, July 22, 2021

Cannabis Addiction: Colossal Mental Health Problem

 


“I will not be a slave of any appetite.”

Lord Byron

Cannabis is an illicit and also a dangerous drug. According to Police reports cannabis usage in Sri Lanka is increasing. A large number of people use cannabis day-to-day basis in rural and urban areas. Many consider cannabis is a harmless also an Aurvedic preparation which cause no harm to the human body.

This is totally a misconception. The empirical findings indicate that cannabis abuse can cause severe psychological as well as sociological ill effects despite this misconception. Drug awareness as well as health education is needed to eradicate such misconceptions in the society.

Serious adverse effects of Cannabis have been reported. Among the adverse effects dependence on Cannabis, adolescent developmental problems, permanent cognitive impairment as well as development of psychosis are evident. Prolonged use of cannabis can lead to depression, lack of volition and a history of gradually deteriorating social ability and contact with others. People who are addicted to cannabis suffer from very poor memory and concentration.

Cannabis usage is drastically increasing among the youth. The most pathetic scenario is even school children indulge with this dangers substance without knowing the consequences. Cannabis related subculture is forming in our country. In order to popularize and de-stigmatize the usage various funny name are used to indicate cannabis smoking. Often its called “cone” “joint” Mala (flower) or rocket. This subculture attracts more and more young people to the inner circle.

Beetle chewing is no long a traditional habit among the elderly. Nowadays even young people chew beetle gum with some preparations which contain cannabis. The law and enforcement is not powerful enough to tackle this type of illicit trade. Therefore venders continue their business near schools and public places.

Madana Modaka is an Aurvedic preparation which contains cannabis. Young people are attracted to these preparations in order to achieve higher sexual function, increase body mass etc. But medical experts clearly specify there is no such action in these preparations but the mental and physical damage.

Cannabis usage is widely spreading in our community as a result of low awareness, peer pressure, and sometimes as a negative stress coping method. Very often tobacco smokers are attracted to cannabis. Therefore tobacco addiction can be considered as a risk factor.

Cannabis addiction can lead to various mental health problems.

The Psychiatrists point out a number of dysfunctions associated with cannabis abuse. These are...

1. Apathy and sedation
2. Disinhibition
3. Psychomotor retardation
4. Impaired attention
5. Impaired judgment
6. Poor self care

Cannabis use may increase the risk of psychotic disorders and result in a poor prognosis for those with an established vulnerability to psychosis. In addition prevalence of cannabis use is higher among people with psychosis in our country. This is one of the hidden and acute problems in the community. There is a growing significant link between cannabis use and vulnerability to psychosis. This condition is known as cannabis induced psychosis.

Psychosis is a generic psychiatric term for mental states in which the components of rational thought and perception are severely impaired. Persons experiencing a psychosis may experience hallucinations, hold paranoid or delusional beliefs, demonstrate personality changes and exhibit disorganized thinking. Cannabis use may also precipitate a latent psychosis. Cannabis use can trigger psychotic episodes in a person who already has mental illness.

The Government has to spend a huge amount of money to treat people with mental health problems caused by cannabis abuse. This is a huge financial burden to a country like Sri Lanka.

How to deal with this acute social problem? The health workhorses as well as law and enforcement offices need to work actively. The community awareness about the ill effects of cannabis abuse play a vital role. Educating public about this dangerous substance is a key issue. In the mean time we need to address the users and help them to quit. Counselling and psycho social support is essential in this aspect. We have to advance the treatment measures an do wider screening in the community.

Empowering the legal framework is another important measure. Those who sell cannabis and the preparations which contain cannabis should be punished despite their social status or political backings.

It is essential to understand the damage caused by cannabis abuse in our society.

The problems will aggravate more if we do not address these issues. After all prospective future of this country will depend on better mental health.


Ruwan M Jayatunge M.D. 

Tuesday, July 20, 2021

Aging Gracefully

 


මේ අත්තම්මා මෑතකදී මිය ගියා. බලන්න ඇයගේ දෑස් තුල තිබෙන මෛත්රීය සහ උපේක්ශාව. බොහෝ දෙනෙකුට මේ ආකාරයේ gracefully වයසට යන්න අමාරුයි. හේතුව බොහෝ සහ අනවශ්ය ප්රශ්න හිසේ දරාගෙන පීඩනයෙන් යුතුව ජීවත් වීම.


Friday, July 9, 2021

පොලෝසි අට්ඨකථා ජාතකය


එකල්හි රාජපුරුෂයන් උන් වහන්සේට මෙසේ කියන්නහුය​. "ආයුෂ්මතුන් වහන්ස නුඹ වහන්සේට අහසින් වැඩම කිරීමට නොහැකි හෙයින් අප විසින් තොප වහන්සේව කුදලාගෙන යන්නෙමුයි "කීහ​. එවිට මහණතෙම  දණ්ඩෙන් පහර ලත් නයෙකු සේ කිපී රාජ පුරුෂයිනි මා අතහැරපියා දමව් කීහ​. එවිට නායකාදී රාජපුරුෂයා මෙසේ කීය​. "  "බුඬොත්පාදකාලයනම් ඉතා නොලදහැක්කේය. මනුෂ්‍යාත්මභාවයද එසේ ලද නොහැක්කේය. චක්‍ෂුරාදී පංචන්‍ද්‍රියන්ගේ සම්පූර්‍ණතාවය ලැබ ගැන්මත් එසේම දුර්ලභ වන්නේය. එම නිසා මහණ නොපමාව බවුන් වඩා සසරින් එතරවීම යෝග්‍ය වන්නේය​".

 නායක රාජපුරුෂතෙමගේ මේ වචන අසා පුහුදුන් ජනයා සාධුකාර දුන්හ​.

Find Us On Facebook